• INFORMACJE (2016 rok)

  • 13-05-2016 r. - SŁUŻBA CELNA PODSTAWĄ I GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I OBYWATELI - Prawie półtora tysiąca celników protestowało dzisiaj przed ministerstwem finansów.
  • 18-03-2016 r. - Informacja MF o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30)
  • INFORMACJE (2015 rok)

   • 02.12.2015r. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30)
   • 28.08.2015r.Komitet Inicjatywy Ustawodawczej złożył w dniu 28.08.2015r. w Sejmie RP Obywatelski Projekt Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ,.....
   • PRZEBIEG PROCESU LEGISLACYJNEGO – druk nr 3385 - Poselski projekt SLD ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.
   • 06.05.2015r. - Komitet Inicjatywy Ustawodawczej - zainicjowany przez Związek Zawodowy Celnicy PL w celu poparcia równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych i włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego
   • 17-04-2015 r. -.:wyrok-uzasadnienie:.Wyrok z dnia 3 marca 2015 r. Sygn. akt K 39/13 Trybunału Konstytucyjnego - Trybunał stwierdza, że funkcjonariusze Służby Celnej, wykonujący zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy o Służbie Celnej są podobni do funkcjonariuszy Policji. Tym samym nie znajduje konstytucyjnego uzasadnienia odmienne potraktowanie tej grupy funkcjonariuszy Służby Celnej wobec funkcjonariuszy Policji w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego.
   • 09-04-2015 r. - Stenogram z 90. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 kwietnia 2015 r.według porządku obrad pkt 15 „Pytania w sprawach bieżących”
   • 04-04-2015 r. - MF -prezentacja w zakresie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej .
   • 19-03-2015 r. - Grupa Posłów Klubu Poselskiego SLD złożyła do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
   • 12-03-2015 r. - Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 3/2015 - Dr A.Halicki : "Trybunał Konstytucyjny orzekł o emeryturach funkcjonariuszy celnych - glosa do wyroku z dnia 3 marca 2015r., sygn. akt K 39/13"
   • 09-03-2015 r. - Komunikaty związków zawodowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
   • 03-03-2015 r. - Sygn. akt K 39/13 - Trzy artykuły ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych są niezgodne z konstytucją w zakresie, w jakim wśród osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy służby celnej – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
   • INFORMACJE (2012 rok)

    • 01-06-2012 r. - PROTEST ZAWIESZONY - Prezydium OMKP w Służbie Celnej na spotkaniu w dniu 01 czerwca 2012 roku postanowiło zawiesić czynną formę protestu. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” nie brali udziału w spotkaniu oraz nie redagowali podpisanego komunikatu w tej sprawie. .:Komunikat OMKP:. .:Komunikat ZZ Celnicy.PL:.
    • 12-05-2012 r. - KOMUNIKAT OMKP - W związku z przekazanymi opinii publicznej informacjami dotyczącymi protestu, Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny (OMKP) przedstawia swoje stanowisko wobec zawartych w tych materiałach kłamstw, półprawd czy manipulacji opinią publiczną.
    • 11-05-2012 r. - APEL OMKP - TRWA PROTEST W SŁUŻBIE CELNEJ - Nie dajmy się zastraszyć! Nie ulegajmy kłamstwom i manipulacji ! Pamiętajmy, że tylko jedność, pełne zaangażowanie i wytrwałość Nas wszystkich może doprowadzić do urzeczywistnienia Naszych postulatów.
    • 04-05-2012 r. - FUNKCJONARIUSZE CELNI ! Wobec dalszej ignorancji ze strony Rządu RP, ogłoszony w dniu 12 kwietnia 2012 roku protest Służby Celnej przechodzi w kolejny etap. – APEL OMKP
    • R M K P - Odpowiadając na wezwanie Ogólnokrajowego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego z dnia 26.03.2012 r. przy izbach celnych powstają Regionalne Międzyzwiązkowe Komitety Protestacyjne
    • 02-05-2012 r. - Pismo OMKP do Premiera. Zaostrzenie protestu - „Wobec nie podjęcia dialogu społecznego z przedstawicielami związków zawodowych działających w Służbie Celnej za wszelkie ewentualne negatywne skutki protestu pełną odpowiedzialność ponosić będzie Rząd RP”
    • 01-05-2012 r. - Do UEFA - Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny w Służbie Celnej informuje Prezydenta UEFA, że dojazd gości i kibiców na mecze piłkarskie EURO2012 może być znacznie utrudniony
    • 30-04-2012 r. - OMKP zwrócił się dzisiaj z prośba do Przewoźniczego Komisji Nadzwyczajnej Sejmu R.P. do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego, o umożliwienie zaprezentowania stanowiska podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej w dniu 4 maja br.
    • 27-04-2012 r. - SEJM - „Kłamstwo ma krótkie nogi, tak jak pan! " - W piątkowym głosowaniu posłowie nie przyjęli wniosku o odrzucenie projektu już w pierwszym czytaniu. Przeciwko odrzuceniu było 266 posłów, za 168, a dwóch parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Tym samym wniosek trafia pod obrady komisji nadzwyczajnej.
    • 24-04-2012 r. - TRWA PROTEST W SŁUŻBIE CELNEJ ! Informacja OMKP w Służbie Celnej o Kolumnie Milczenia oraz analiza obecnej sytuacji związanej z trwającym protestem.
    • 20-04-2012 r. - KPRM - Rząd zatwierdził reformę emerytalną W piątek Rada Ministrów przyjęła projekt zmian ustaw: emerytalnej oraz tzw. mundurówek. Oba projekty jeszcze dzisiaj zostaną przesłane do Sejmu.
    • 17-04-2012 r. - PAP - Emerytalny protest celników przed kancelarią premiera.Około 500 funkcjonariuszy Służby Celnej protestuje we wtorek pod kancelarią premiera. Domagają się włączenia ich do systemu emerytalnego na zasadach podobnych do innych służb mundurowych. GALERIA FOTO
    • 16-04-2012 r. KOMUNIKAT PRASOWY OMKP - Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny ( OMKP ) informuje, że realizując harmonogram akcji protestacyjnej, w dniu 17 kwietnia 2012 roku w Warszawie, przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów o godz. 11:00 organizujemy Kolumnę Milczenia
    • 11-04-2012 r. KOMUNIKAT PRASOWY OMKP - w dniu 12 kwietnia 2012 roku rozpoczyna się w Służbie Celnej ogólnokrajowa akcja protestacyjna .
    • 05-04-2012 r. - Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny napisał pismo informujące o przyczynach protestu w Służbie Celnej do Księdza Dziekana Służby Celnej-
    • 05-04-2012 r. - Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny informuje o zorganizowaniu w dniu 17-04-2012 roku Kolumny Milczenia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie -
    • 02-04-2012 r. - Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny rekomenduje przygotowanie w izbach celnych akcji oflagowania i plakatowania budynków Służby Celnej od dnia 12 kwietnia 2012 r.
    • 28-03-2012 r. - Wniosek Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego w Służbie Celnej do Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych
    • 26-03-2012 r. - Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny informuje o podjęciu akcji protestacyjnej w Służbie Celnej. Jednocześnie Prezydium OMKP opracowało pismo do Premiera Tuska , pod którym zbierane są aktualnie podpisy wszystkich funkcjonariuszy celnych - zostanie ono przekazane Premierowi przy najbliższej wizycie celników w Warszawie.
    • 21-03-2012 r. - POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SŁUŻBIE CELNEJ ws powołania Ogólnokrajowego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego w celu objęcia funkcjonariuszy celnych systemem emerytalnym na równi ze wszystkimi służbami mundurowymi
    • 14-03-2012 r. - Minister Finansów nieprzejednany ; Stanowisko Ministra Finansów wobec projektu reformy emerytur mundurowych, jakie skierował na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.
    • 14-03-2012 r. - Apel NSZZ „Solidarność" do funkcjonariuszy celnych - „Tylko wspólnie możemy osiągnąć cel, którym dzisiaj jest objęcie funkcjonariuszy celnych systemem emerytalnym służb mundurowych.”
    • 13-03-2012 r. - na apel Central Związkowych przypominamy Premierowi Tuskowi o deklaracji złożonej funkcjonariuszom celnym podczas wizyty na przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej 24 września 2011 roku .....:nagranie dźwiękowe:.
    • 12-03-2012 r. – przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zauważając, że Rząd RP nie zamierza realizować obietnic związanych z objęciem funkcjonariuszy celnych systemem emerytalnych służb mundurowych, zadają Przewodniczącym Central Związkowych dwa pytania dotyczące wspólnego protestu.
    • 08-03-2012 r. – Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,……….. przekazany przez MSW z prośbą o umieszczenie w porządku obrad Stałego Komitetu RM w dniu 15 marca 2012 r.
    • 08-03-2012 r. – Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w MSW w dniu 8 marca 2012 r.
    • 08-03-2012 r. – Komunikat Związków Zawodowych działających w Służbie Celnej po spotkaniu w MSW w dniu 8 marca 2012 r.
    • 08-03-2012 r. – informacja MSW o zakończeniu konsultacji nad projektem zmian w emeryturach służb mundurowych.
    • LUTY 2012 r. – konsultacje międzyresortowe i społeczne – prace nad projektem ustawy zamieszczone w BIP MSW.
    • 10.01.2012 r. - Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

    FAKTY , WYDARZENIA

    • LUTY 2012 r. – w trakcie opiniowania nowych rozwiązań na uwagę zasługuje fakt, że ten postulat poparły jednoznacznie wszystkie związki zawodowe działające w Służbie Celnej, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz największe centrale związkowe NSZZ „Solidarność” i OPZZ. – w obecnym stanie, projektodawca MSW, nie uwzględni tych uwag pomijając całkowicie dotychczasowe obietnice Rządu RP i osobiście Premiera Tuska.
    • 2011/2012 – do prac nad nowelizacją ustawy regulującej uprawnienia emerytalne służb mundurowych celnicy nie są zapraszani, mimo obietnic i zobowiązań Rządu RP.
    • WRZESIEŃ 2011 r. - deklaracja Premiera Tuska złożona funkcjonariuszom celnym podczas wizyty na przejściu drogowym w Kuźnicy Białostockiej. Premier i Rząd gwarantuje w rozmowach z celnikami włączenie Służby Celnej do systemu emerytur mundurowych – obietnica bez realizacji.....:nagranie dźwiękowe:.
    • CZERWIEC 2009 r. - powstaje nowa ustawa o Służbie Celnej. Brak realizacji postulatów celników powoduje, że w czerwcu 2009 roku, przed Sejmem RP organizowana jest pikieta, której głównym hasłem jest równe traktowanie wszystkich służb mundurowych RP. Minister Boni, po pikiecie, w rozmowach z przedstawicielami funkcjonariuszy celnych zobowiązuje się do włączenia Służby Celnej do tworzonego nowego systemu emerytalnego dla służb mundurowych – zobowiązanie bez pokrycia.
    • 31.01.2008 r - Premier: Jest porozumienie z celnikami . Premier poinformował, że celnicy przyjęli ofertę rządu i zaakceptowali zaproponowane warunki, mimo że "złe doświadczenia z władzą z ostatnich lat ograniczały ich zaufanie". Donald Tusk zapewnił, że obecnie odprawy na przejściach granicznych przebiegają w tempie zadowalającym.
    • 31.01.2008 r. - Celnicy straszą odejściami z pracy. Związki zawodowe celników deklarują gotowość zawarcia porozumienia z rządem - poinformowała Barbara Smolińska z Komitetu Protestacyjnego Porozumienie Białostockie. Związkowcy zapewnili, że są gotowi do podjęcia dalszych negocjacji. Ostrzegli jednak, że doraźne rozwiązania nie będą w stanie zapobiec fali zwolnień wśród funkcjonariuszy służby celnej.
    • 26.01.2008 r - w wyniku negocjacji Podsekretarza Stanu, Szefa Służby Celnej Jacka Dominika, przy udziale Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Boniego ze związkami zawodowymi działającymi w Służbie Celnej .(….. do dnia 15 maja 2008 r. Szef Służby Celnej przedstawi do dyskusji projekt ustawy modernizacyjnej, której celem będzie zrównanie warunków pracy Służby Celnej z warunkami innych służb mundurowych……..)
    • STYCZEŃ 2008 r. - polscy celnicy spontanicznie protestują przeciwko sytuacji w Służbie Celnej (czy ktoś jeszcze pamięta blokadę wschodnich granic ?) – Premier Tusk obiecuje podwyżki i włączenie celników w tworzony w przyszłości nowy system uprawnień emerytalny służb mundurowych. – bez realizacji.
    • 12.12.2006 r. - PIKIETA – WARZAWA Protestowaliśmy przeciwko ; demontażowi Służby Celnej , ograniczaniu stojących przed nią zadań i przyznanych jej uprawnień, brakowi perspektywicznej strategii rozwoju Służby Celnej, pracami nad reformą tej służby bez konsultacji ze stroną związkową, stałemu pogarszaniu się statusu społecznego funkcjonariuszy celnych, dyskryminacji funkcjonariuszy celnych w stosunku do pozostałych służb umundurowanych,...GALERIA FOTO...
    • 29.06.2005 r. - PIKIETA – WARSZAWA - Jak donosiła prasa prawie 400 związkowców reprezentujących 16 tys. funkcjonariuszy i pracowników służby celnej protestowało przeciw naruszeniom praw pracowniczych, nieuregulowaniu świadczeń dla przenoszonych na wschodnią granicę, łamaniu warunków bezpieczeństwa pracy i niedostatecznej ochronie prawnej dla zwalnianych. Żądaliśmy między innymi natychmiastowego zaprzestania łamania prawa, natychmiastowej poprawy sytuacji socjalnej i prawnej funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej i rzeczywistego zakończenie procesu alokacji z poszanowaniem praw i godności człowieka....GALERIA FOTO...
    • PAŹDZIERNIK 2004 r. - polscy celnicy zauważając szereg zapisów ustawy ograniczających ich prawa obywatelskie, zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie, czy te ograniczenia są zgodne z Konstytucją. TK w 2004 roku wydał wyrok, w którym ocenił, że przepisy nie naruszają Konstytucji RP pod jednym wszakże warunkiem – ograniczenia obywatelskie muszą być przez ustawy rekompensowane uprawnieniami służb mundurowych, w tym uprawnieniami emerytalnymi. Wyrok ( zalecenia) nigdy nie został zrealizowany.
    • LISTOPAD 1998 r. - przed wprowadzeniem pierwszej ustawy kompleksowo regulującej status funkcjonariuszy celnych w zakresie służby mundurowej, Rząd Premiera Buzka podpisał z celnikami porozumienie, w którym zobowiązał się do objęcia celników uprawnieniami na równi z innymi służbami mundurowymi– bez realizacji.